Financial Calendar.

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-21
Kvartalsrapport ett 2023 2023-05-16
Årsredovisning 2022 2023-05-17
Årsstämma 2023-06-08
Kvartalsrapport två 2023 2023-08-25
Kvartalsrapport tre 2023 2023-11-24