Press Releases.

ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto

2023-03-20

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 1.33% av aktierna ...

Read more.

ANTCO. förvärvar 3.33% av healthtech-bolaget Green Apps Technologies

2023-03-20

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 3.33% av aktierna ...

Read more.

ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto

2023-03-13

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 0.9% av aktierna i...

Read more.

ANTCO. förvärvar 2.19% av fintech-bolaget GEE

2023-03-10

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 2.19% av aktierna ...

Read more.

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-21

Bästa aktieägare, ANTCO. Investment Group AB (“ANTCO”) har under årets fjärde kvartal forts...

Read more.

Redogörelse utfall avseende förvärv av Dynamic Code

2023-01-31

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har som tidigare kommunicerat ingått avtal att fö...

Read more.

Redogörelse utfall avseende förvärv av Storage365

2023-01-26

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har som tidigare kommunicerat ingått avtal att fö...

Read more.

ANTCO. förvärvar minoritet i Dynamic Code

2023-01-24

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 0.06% av aktierna ...

Read more.

Redogörelse utfall avseende förvärv av Deversify

2023-01-24

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har som tidigare kommunicerat ingått avtal att fö...

Read more.

ANTCO. förvärvar minoritet i den digitala marknadsplatsen Storage365

2023-01-20

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 0.11% av aktierna ...

Read more.

ANTCO. förvärvar 2% av health-techbolaget Deversify

2023-01-17

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 2% av aktierna hea...

Read more.

Redogörelse utfall avseende förvärv av ePulze

2023-01-16

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har som tidigare kommunicerat ingått avtal att fö...

Read more.

ANTCO. utökar sitt ägande i esport-bolaget ePulze

2023-01-09

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 0.73% av aktierna ...

Read more.

ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto

2022-12-19

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 1.9% av aktierna i...

Read more.

ANTCO. Investment Group AB offentliggör bolagsbeskrivning inför notering

2022-12-14

ANTCO. meddelade i sitt föregående pressmeddelande om att bolaget blivit villkorligt godkända fö...

Read more.

ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

2022-12-12

Read more.

Kommuniké extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)

2022-11-30

Idag, 30 november 2022, höll ANTCO. Investment Group AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de be...

Read more.

Kvartalsrapport tre

2022-11-18

Read more.

ANTCO. förvärvar 3.7% av det digitala auktionsbolaget Augeo Group AB

2022-11-15

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva ca. 3.7% av aktier...

Read more.

Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)

2022-11-11

Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ) Aktieägarna i ANTCO. Investme...

Read more.

ANTCO. förvärvar minoritet i tech-bolaget Vorto Gaming AB

2022-11-02

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva ca. 0.6% av aktier...

Read more.

ANTCO. förvärvar minoritet i fintech-bolaget Näktergal AB

2022-10-31

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har idag ingått avtal att förvärva ca. 1.21% i f...

Read more.