01 / 0
Investment Group
 • LÅS UPP VÄRDET I DINA ONOTERADE AKTIER
  ANTCO. Investment Group är specialiserade på att förvärva minoritetsandelar i onoterade tillväxtbolag
  med fokus inom snabbväxande sektorer som SaaS, plattformar, tech och e-handel. Vårt mål är att
  driva på tillväxt och erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter för alla typer av investerare.
 • Diversifierad och Välbalanserad Portfölj
  Med en välbalanserad tillgångsportfölj inom högtillväxtsektorer säkerställer ANTCO.
  Investment Group en väldiversifierad investeringsmöjlighet. Vi har för närvarande
  24 investeringar i vår portfölj, med ambitionen att öka varje portföljbolags
  respektive värde och skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra investerare.
  Expertise and Market Insight
  Led by an experienced team with relevant expertise in both public and private investments, capital raising, IPOs, and acquisitions, Antco Investment Group is perfectly positioned to identify market opportunities and create shareholder value through strategic investments.

Om Antco

Om oss

Minoritetsförvärv.

ANTCO. Investment Group är ett investeringsbolag inriktat på att förvärva minoritetsandelar i främst onoterade bolag inom SaaS, Platforms, Tech och E-handel, med Sverige som huvudmarknad. Sedan vår investeringsaktivitet intensifierades under vintern/våren 2023 har vi varit dedikerade till att upprätthålla en hög investeringstakt och utnyttja vår expertis för att maximera aktieägarvärdet.

Specialistområden:

STRATEGISKA INVESTERINGAR

VÄRDESKAPANDE

MARKNADSINSIKT

Utvalda innehav

Our Services

services

STRATEGISKA INVESTERINGSMÖJLIGHETER

ANTCO. identifierar och förvärvar minoritetsandelar i onoterade företag inom högtillväxtsektorer, vilket erbjuder våra investerare en väldiversifierad och attraktiv investeringsmöjlighet.

PORTFÖLJTILLVÄXT OCH FÖRVALTNING

ANTCO. Investment Group är dedikerade till att växa och förvalta vår portfölj av investeringar, möjliggöra tillväxt och skapa aktieägarvärde för våra investerare.

MARKNADSINSIKT OCH EXPERTIS

ANTCO.s erfarna team tillhandahåller värdefulla marknadsinsikter och utnyttjar sin expertis inom både offentliga och privata investeringar, kapitalanskaffning, börsintroduktioner och förvärv för att säkerställa framgången för vår investeringsstrategi.

80

Miljoner
i förvärvsvolym

Kontakta oss

kontakt


contact@antcoinvestmentgroup.com
Birger Jarlsgatan 20, Stockholm
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong