01 / 0
Investment Group

Investor Relations

Finansiell rapport Regulatoriskt
KVARTALSRAPPORT TRE 2023
2023-11-24 09:30:14
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelseledamot träder ur styrelsen
2023-11-24 09:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO ingår avtal om försäljning av hela sin andel i Vakanta AB
2023-11-23 11:57:33
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2023-10-11 11:19:17
Nyhetsbrev
ANTCO. Släpper Andra Volymen av "Portfolio Spotlight"-serien
2023-10-04 11:56:10
Pressmeddelande Regulatoriskt
Uppdatering avseende tidigare kommunicerat förvärvsavtal gällande aktier i Einride
2023-09-18 21:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2023-09-08 15:42:36
Nyhetsbrev
ANTCO. presenterar nytt initiativ för ökad synlighet
2023-09-06 16:12:22
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 07:17:45
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. och Raytelligence avbryter LOI avseende Pixelfox
2023-08-24 11:10:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. ingår LOI med Raytelligence AB om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-07-26 19:45:37
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritet i Einride
2023-07-12 14:29:32
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i GreenTech-Bolaget Texel Energy Storage
2023-06-22 12:25:36
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké årsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2023-06-08 11:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto
2023-06-07 15:48:57
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. och OptiMobile avbryter LOI avseende Pixelfox
2023-06-05 10:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i FinTech-/AI-bolaget BlueBarricade
2023-06-01 09:10:52
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 5% av Health-tech/plattforms-bolaget GetVitamine
2023-05-24 11:35:58
Regulatoriskt
ÅRSREDOVISNING 2022
2023-05-17 00:01:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-16 08:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2023-05-08 22:23:55
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 0.88% av eSport-/plattforms-bolaget By Mates
2023-05-08 14:22:12
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. ingår LOI med OptiMobile om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-04-18 19:15:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO ingår avtal om försäljning av Mooova
2023-04-12 20:53:04
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i fintech-bolaget GEE
2023-03-31 11:13:05
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto
2023-03-20 11:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 3.33% av healthtech-bolaget Green Apps Technologies
2023-03-20 10:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto
2023-03-13 18:01:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 2.19% av fintech-bolaget GEE
2023-03-10 15:42:05
Regulatoriskt
Bokslutskommuniké 2022
2023-02-21 09:15:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Redogörelse utfall avseende förvärv av Dynamic Code
2023-01-31 13:54:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Redogörelse utfall avseende förvärv av Storage365
2023-01-26 16:53:30
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i Dynamic Code
2023-01-24 16:52:28
Pressmeddelande Regulatoriskt
Redogörelse utfall avseende förvärv av Deversify
2023-01-24 12:00:14
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i den digitala marknadsplatsen Storage365
2023-01-20 11:04:41
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 2% av health-techbolaget Deversify
2023-01-17 15:30:37
Pressmeddelande Regulatoriskt
Redogörelse utfall avseende förvärv av ePulze
2023-01-16 11:18:24
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. utökar sitt ägande i esport-bolaget ePulze
2023-01-09 17:24:29
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar ytterligare andelar i tech-bolaget Vorto
2022-12-19 16:09:58
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. Investment Group AB offentliggör bolagsbeskrivning inför notering
2022-12-14 18:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME
2022-12-12 15:10:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2022-11-30 12:42:03
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport tre
2022-11-18 11:36:22
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar 3.7% av det digitala auktionsbolaget Augeo Group AB
2022-11-15 21:58:23
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO. Investment Group AB (publ)
2022-11-11 19:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i tech-bolaget Vorto Gaming AB
2022-11-02 10:07:06
Pressmeddelande Regulatoriskt
ANTCO. förvärvar minoritet i fintech-bolaget Näktergal AB
2022-10-31 19:30:00